Regulamin pleneru

Organizator
• Organizator zapewnia zakwaterowanie w schronisku PTTK "Chatka ornitologa" zgodnie z obowiązującym cennikiem schroniska,
• Organizator zapewnia catering tylko zainteresowanym,
• Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki, oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas pleneru fotograficznego,
• Organizator nie odpowiada za wypadki, które mogą się przytrafić podczas pleneru,
• Wszelkie umowy dotyczące publikacji zdjęć uzgadniane są pomiędzy modelką a uczestnikiem i to na ich barki spływa odpowiedzialność prawno-cywilna za właściwe ich przechowywanie,
• Organizator nie przechowuje danych osobowych uczestników,
• Organizator wszystkie publikacje na stronie npf.schoen.pl i mediach społecznościowych uzgadnia wcześniej ze współtwórcami prac.

Uczestnik
• Uczestnik nie powinien się zbytnio przejmować regulaminem, ale dobrze jak będzie go znał.
• Uczestnik ma obowiązek mieć dobre samopoczucie i dobrze się bawić,
• Uczestnik powinien rozumieć, że organizator też człowiek i też chce miło spędzić czas,
• Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat,
• Uczestnik powinien szanować spokój innych współuczestników pleneru,
• Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, lub innych uczestników pleneru poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność prawną jak i finansową,
• Zakres współpracy uzgadniany jest przed sesją między fotografem i modelką,
• Warunki wykorzystania fotografii wykonanych przez Uczestników podczas pleneru określane są pomiędzy współtwórcami,
• Uczestnik ma obowiązek na wszystkich zdjęciach prezentowanych w internecie umieszczać informację, że zostały one wykonane podczas pleneru „NPF - Nadwarciański Portret Fotograficzny” i oznaczaniu współtwórców.
• Uczestnik przed publikacja zobowiązuje się do pokazania zdjęć wykonanych podczas pleneru na zamkniętej grupie FB, publikacji może dokonać dopiero po otrzymaniu zgody/aprobaty modelki bądź innych osób zaangażowanych w powstanie owego zdjęcia np. wizażysty lub projektanta.